07 Грудень 2023р.
Документи та матеріали ПрАТ "ЛЖК"

Дата: 07.11.2023р. Зміна складу посадових осіб емітента. (варіант для швидкого перегляду)

Дата: 07.11.2023р. Зміна складу посадових осіб емітента. (з ЕЦП підписом, формат .zip)

Дата: 16.10.2023р. Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента від 16.10.2023 (призначення головного бухгалтера). (варіант для швидкого перегляду)

Дата: 16.10.2023р. Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента від 16.10.2023 (призначення головного бухгалтера). (з ЕЦП підписом, формат .zip)

Дата: 20.09.2023р. Звіт незалежного аудитора щодо фінзвітності ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2022 рік (для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 20.09.2023р. Річний звіт емітента за 2022 рік. (текстовий варіант для швидкого перегляду)

Дата: 20.09.2023р. Річний звіт емітента за 2022 рік. (з ЕЦП підписом, формат .zip)

Дата: 31.01.2023р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента. (для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 31.01.2023р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента. ( з ЕЦП підписом, формат .zip)

Дата: 05.01.2023р. Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 05.01.2023р. Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 05.01.2023р. Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. (данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 05.01.2023р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб. (для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 05.01.2023р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб. (данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 05.01.2023р. Протокол ЗЗА від 28.12.2022 року.(данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 05.01.2023р. Протокол лічильної комісії.(для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 05.01.2023р. Протокол лічильної комісії.(данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 05.01.2023р. Протокол реєстраційної комісії.(для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 05.01.2023р. Протокол реєстраційної комісії.(данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 27.12.2022р. Кількість голосуючих акцій ПрАТ "Львівський жиркомбінат" на ЗЗА 28.12.2022 року.(данні з ЕЦП, формат .zip)

Дата: 27.12.2022р. Кількість голосуючих акцій ПрАТ "Львівський жиркомбінат" на ЗЗА 28.12.2022 року.(для швидкого перегляду, формат .pdf)

Дата: 12.12.2022р. Бюлетень комулятивного голосування. (Формат .zip)

Дата: 12.12.2022р. Бюлетень комулятивного голосування, для швидкого перегляду. (Формат .pdf)

Дата: 12.12.2022р. Бюлетень голосування, крім органів Товариства з ЕЦП - зіп папка. (Формат .zip)

Дата: 12.12.2022р. Бюлетень голосування, крім органів Товариств, для швидкого перегляду. (Формат .pdf)

Дата: 08.12.2022р. Інформація про запропонованих кандидатів до Наглядової ради Товариства у відповідності до ст.38 ЗУ "Про акціонерні товариства" (Формат .pdf)

Дата: 08.12.2022р. Інформація про запропонованих кандидатів до Наглядової ради Товариства у відповідності до ст.38 ЗУ "Про акціонерні товариства" (Формат .zip)

Дата: 24.11.2022р. Річний звіт емітента - 2021 рік (Формат .docx)

Дата: 24.11.2022р. Річний звіт емітента - 2021 рік (Формат .xml)

Дата: 24.11.2022р. Річний звіт емітента - 2021 рік (Формат .zip)

Дата: 24.11.2022р. Ааудиторський звіт - 2021 рік

Дата: 23.11.2022р. Повідомлення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський жиркомбінат" (Формат .doc)

Дата: 23.11.2022р. Повідомлення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Львівський жиркомбінат" (Формат .zip)

Дата: 27.04.2021р. Річний звіт емітента -2020 рік

Дата: 27.04.2021р. Річний звіт емітента -2020 рік з ЕЦП

Дата: 16.04.2020р. Аудиторський висновок ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2019 рік

Дата: 16.04.2020р. Фінансова звітність емітента ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2019 рік

Дата: 16.04.2020р. Річний звіт емітента ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2019 рік (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 16.04.2020р. Річний звіт емітента ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2019 рік

Дата: 26.02.2020р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб, а саме зміна головного бухгалтера ПрАТ "Львівський жиркомбінат" (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 26.02.2020р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб, а саме зміна головного бухгалтера ПрАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 21.01.2020р. Протокол Наглядової ради Товариства про схвалення значного правочину

Дата: 21.01.2020р. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 21.10.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб, а саме зміна головного бухгалтера ПрАТ "Львівський жиркомбінат" (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 21.10.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб, а саме зміна головного бухгалтера ПрАТ "Львівський жиркомбінат" (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 30.08.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 30.08.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 31.05.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 31.05.2019р. Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Положення про Загальні збори акціонерів - редакція 2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Положення про наглядову раду - редакція 2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Положення про ревізійну комісію - редакція 2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Положення про правління - редакція 2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Кодекс корпоративного управління - 2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Результати голосування на Загальних зборах акціонерів 22.05.2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Стату ПрАТ "Львівський жиркомбінат" редакція 2019 року (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 28.05.2019р. Протокол Загальних зборів акціонерів 22.05.2019 від 22.05.2019ку (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 20.05.2019р. Інформація про голосуючі акції ПрАТ "Львівський жиркомбінат" для участі у Загальних зборах акціонерів 22.05.2019 (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 26.04.2019р. Річна інформація емітента за 2018 рік (документ з цифровим підписом та печаткою)

Дата: 26.04.2019р. Річна інформація емітента за 2018 рік (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 16.04.2019р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 22.05.2019 року (документ з цифровим підписом)

Дата: 16.04.2019р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 22.05.2019 року (документ у форматі для швидкого перегляду)

Дата: 20.02.2019р. Фінансовий звіт ПрАТ "Львівський жиркомбінат" за 2018 рік (баланс та Ф-2)

Дата: 29.05.2018р. Особлива інформація Емітента, зміна складу посадових осіб.

Дата: 27.04.2018р. Річна інформація емітента 2017 рік (в т.ч. аудиторський висновок)

Дата: 27.04.2018р. Фінансова звітність емітента 2017 рік

Дата: 22.02.2018р. Особлива інформація - Відомості про зміну складу посадових осіб

Дата: 29.12.2017р. Статут ПрАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 29.12.2017р. Особлива інформація - Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Дата: 29.12.2017р. Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 29.12.2017р. Положення про Наглядову раду ПрАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 29.12.2017р. Положення про Загальні збори ПрАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 29.12.2017р. Положення про Правління ПрАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 29.12.2017р. Результати голосування на ЗЗА від 20.12.2017

Дата: 26.12.2017р. Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2017 від 20.12.2017

Дата: 22.12.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації, надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Дата: 22.12.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації, зміна посадових осіб емітента (наглядова рада).

Дата: 22.12.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації, зміна посадових осіб емітента (ревізійна комісія).

Дата: 17.11.2017р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 17.11.2017р. Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

Дата: 04.09.2017р. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата: 28.04.2017р. Річний звіт емітента (ПАТ "Львівський жиркомбінат") за результатами роботи у 2016 році.

Архів публікацій за 2016 рік.

Дата: 06.06.2016р. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 06.06.2016р. Положення про наглядову раду ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 06.06.2016р. Положення про правління ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 06.06.2016р. Положення про ревізійну комісію ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Дата: 06.06.2016р. Статут ПАТ "Львівський жиркомбінат" редакція 2016р.

Дата: 03.06.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Дата: 03.06.2016р. Результати голосування на загальних зборах акціонерів 2016р. ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 03.06.2016р. Протокол загальних зборов №1/2016 від 31.05.2016 ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 29.04.2016р. Проекти рішень на 31.05.2016 загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 26.04.2016р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 26.04.2016р. Річний звіт емітента (ПАТ "Львівський жиркомбінат")за результатами роботи у 2015 році.

Дата: 08.02.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації ПАТ "ЛЖК".

Архів публікацій за 2015 рік.

Дата: 08.07.2015р. ПРОТОКОЛ № 1/2015 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛЖК".

Дата: 08.07.2015р. Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЛЖК".

Дата: 08.07.2015р. Статут ПАТ "Львівський жиркомбінат" редакція 2015р.

Дата: 25.06.2015р. ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата: 24.06.2015р. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Дата: 07.05.2015 Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАт "Львівський жиркомбінат" 24.06.2015р.

Дата: 30.04.2015 Річний звіт емітента за 2014 рік

Архів публікацій за 2014 рік.

Дата: 09.07.2014 Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" 03.07.2014.

Дата: 26.05.2014р. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата: 21.05.2014р. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Дата: 16.05.2014р. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

Архів публікацій за 2013 рік.

Дата: 22.08.2013р. Iнформація про результати голосування.

Дата: 22.08.2013р. Iнформація про зміну складу посадових осіб емітента. (продовження документу).

Дата: 19.07.2013р. Повідомлення ПАТ "Львівський жиркомбінат" про зміну власників.

Дата: 16.07.2013р. Повідомлення ПАТ "Львівський жиркомбінат" про загальні збори акціонерів які відбудуться 21.08.2013р.

Дата: 29.04.2013р. Річна інформація емітента ПАТ "Львівський жиркомбінат"

Архів публікацій за 2012 рік.

Дата: 22.05.2012р. Статут ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 22.05.2012р. Свідотцтво про випуск акцій ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 28.04.2012р. Річна інформація емітента ПАТ "Львівський жиркомбінат".

Дата: 27.04.2012р. Аудиторський висновок,2012рік

Дата: 14.04.2012р. Протокол загальних зборів ПАТ "Львівський жиркомбінат", 13.04.2012р.

Дата: 13.04.2012р. Повідомлення ПАТ "Львівський жиркомбінат" про підсумки голосування на загальних зборах 13.04.2012р.

Дата: 07.03.2012р. Повідомлення ПАТ "Львівський жиркомбінат" про загальні збори акціонерів які відбудуться 13.04.2012р.

Архів публікацій за 2011 та попередні роки.

ТЕСТ: _________ р. Повідомлення ТЕСТ (принт версія).

ТЕСТ: _________ р. Повідомлення ТЕСТ (з електронним штемпелем часу / підписом).

Дата: 07.12.2011р. Повідомлення ПАТ "Львівський жиркомбінат" про одержання кредита.

Дата: 25.04.2011р. Аудиторський висновок,2011рік

Дата: 17.02.2011р. Протокол 1/2011 загальних зборів акціонерів ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 17.02.2011р. Статут ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 17.02.2011р. Положення про загальні збори ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 17.02.2011р. Положення про наглядову раду ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 17.02.2011р. Положення про правління ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 17.02.2011р. Положення про ревізійну комісію ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 21.10.2010р. ПРОТОКОЛ № 1/2010 загальних зборів акціонерів ЗАТ „Львівський жиркомбінат”.

Дата: 21.10.2010р. СТАТУТ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" (нова радакція).

Дата: 02.03.1995р. Свідотцтво про державну реєстрацію ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ".

ПАТ "ЛЖК" - ТМ "Щедро". Всi права захищенi.